'WlaczPoPuszcz.bas

 'Program poglądowy.

 'Można załączyć Port.

 'Opis pod programem.

 'Opracował Henryk Wydmuch

 'Program zajmuje 7% pamięci.

 

 $regfile = "m8def.dat"                                     'Info dla kompilatora.

$crystal = 16000000                                         'Informujemy kompilator o kwarcu 16MHz.

 

 Config Lcd = 16 * 2                                        'Konfiguracja Lcd.

 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5

 

 

 Config Pind.1 = Output                                     'Port wykonawczy.

 Config Pind.6 = Input                                      'P1, przycisk.

  Set Portd.6                                               'Ustaw poziom wysoki na wyjściu Portd.6.

  Set Portd.1                                               'Ustaw poziom wysoki na wejściu Portd.1.

 

 

 Deflcdchar 3 , 4 , 4 , 6 , 12 , 4 , 4 , 4 , 14             'Wpisano ł.

 Deflcdchar 2 , 28 , 2 , 30 , 18 , 18 , 30 , 1 , 2          'Wpisano ą.

 

 Cls                                                        'Wyczyść Lcd.

 

 '------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do                                                          'Początek pętli głównej programu.

Home                                                        'Pokazuj w jednym miejscu.

If Pind.6 = 0 Then                                          'Jeśli w Portd.6 pojawi się 0 (nacisnęliśmy przycisk).

Lcd "W" ; Chr(3) ; Chr(2) ; "czony " ;                      'Pokaż komunikat "Włączony".

Lowerline                                                   'W drugiej linii...

Lcd "przycisk"                                              '"przycisk".

Waitms 50                                                   'Poczekaj 50mS.

Bitwait Pind.6 , Set                                        'Czekaj, jeśli puściliśmy przycisk...

Reset Portd.1                                               'Załącz Portd.1

End If                                                      'Koniec warunku.

Loop                                                        'Powtarzaj pętlę.

End                                                         'Koniec pętli.

'--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

'Objaśnienie:

'Kolejna wersja włącznika po puszczeniu przycisku.

'Portd.6 do masy - na Lcd komunikat "Włączony przycisk',

'Portd.6 do +, załączy się Portd.1 i tak pozostanie.

'Koniec.